top of page

Intuitive Living - Consultation

Det är viktigt att förstå att allt hänger ihop i vår värld och att hälsa därför är direktkopplat till en sund och hållbar livsmedelsproduktion. Utan bönder som brukar ett hållbart och rent jordbruk i harmoni med naturen, samt med respekt för både djur och växtlighet, kan inga hållbara och rena livsmedel produceras, vilket är essentiellt för människans hälsa!

 

Det är en splittrad verklighet att verka för hälsa utan att bry sig om bönderna - med andra ord en ekvation som inte går ihop. Vi som hälsoprofiler kan sprida 'nyttiga recept' och kloka hälsoråd, men om det man stoppar i munnen är fullt av kemikalier och antibiotika som står ut tarmfloran (jag talar om pesticider/bekämpningsmedel), så gör det inte mycket gott.

 

Det att generera hälsa och växt är inte ett halvt hjul, det är ett helt hjul med många ekrar som tillsammans skapar en balanserad och stabil cirkulation för både natur och människa. Och just cirkulation är nyckelordet här, för utan cirkulation - intet liv! Kemikalier blockerar och motverkar naturens cirkulation, medan naturligt gödsel från djuren exempelvis (naturligt, organiskt material), när och gynnar flödet. Detta är just vad regenerativt jordbruk handlar om; att se till att allt flödar sunt och naturligt i en harmonisk helhet.

Vi behöver mer direktkontakt med våra bönder och odlare. Mat har blivit något vi köper i en plastförpackning på Ica eller Coop. I de flesta fall en plastförpackning som inte ens profilerar bonden som fött upp och tagit hand om djuren, eller odlat våra grönsaker. Istället står där bara vilket land maten kommer från och vilket företag som fungerar som mellanhand. Något vi även måste förstå där, är att en mellanhand betyder mindre profit för den som faktiskt producerat livsmedlet.

Så med detta sagt vill jag med detta koncept sammanföra våra goda livsmedelsproducenter (odlare och bönder) och kunderna, för att verka för ett hållbart och funktionellt samhälle. 

bottom of page