top of page
A Sustainable World by Ayako Miki

Articles I wrote about health, nature & climate 

Why Eating Animal Source Foods is an Act of Love and Respect (2020)

Quote from the article: 

"Quote from a BBC article: “ There are some tragic cases of children whose brains failed to develop because of their parents being ill-informed vegans, says David Benton, who studies the link between our diets and brain chemistry at Swansea University. In one example, the child was unable to sit or smile. In another, they slipped into a coma.”

 

But the vegan diet has not only caused harm, it has also caused the death of many little children. This is a big warning sign to me. It is not in any way okay to jeopardize children’s lives. Therefore, as parents we need to let go of what we wish to be the best for our children and instead be honest about what in fact is the best for our children.

 

Ät kött för bättre mental & kognitiv hälsa, samt intelligens! (Baserat på forskning, 30 dec 2020)

Citat från artikeln:

 

"Naturen kan vara barsk, men om vi lever i harmoni med den, accepterar och respekterar naturens lagar - istället för att försöka resa oss över den i form av någon vacker ideologi eller teori, och tro att vi vet bättre, så kan vi också skapa en hållbar värld utan onödiga och dumdristiga missöden."

Med boskapens hjälp kan jorden återställas (Nerikes Allehanda, 20 mars 2021)

Citat från artikeln: 

"När det gäller koldioxidutsläpp så är det just jorden vi behöver fokusera på – att omställa till regenerativt, ekologiskt jordbruk, eftersom vår planets jordmiljö förmår att binda mer koldioxid än hela atmosfären samt all växtlighet kombinerat. (Det industriella jordbruket motverkar jordens förmåga att absorbera kol)."

Betesdjur och växthusgasutsläpp - de är lösningen, inte problemet! (Baserat på forskning & fakta, 23 jan 2021)

Citat från artikeln: 

"Låt oss konstatera att gödsel från djur handlar om levande mikrober och naturlig näring, medan konstgödsel (industriellt gödsel), handlar om icke-naturlig näring/icke-levande gödsel. Med andra ord; konstgödsel innehåller inte mikrober som ger jorden liv och i sin tur grödorna näring, mikrober som skapar en jord som förmår att absorbera vatten och därmed tål skyfall som annars orsakar erosion och översvämningar. Industriellt jordbruk kan därmed aldrig skapa bördig jord, utan med tiden så utarmas jorden mer och mer, vilket även leder till mer översvämningar, torka och erosion - något som många tror är ett resultat av klimatet."

Vi behöver platser som Sörbyskogen (Nerikes Allehanda, 10 april 2021)

 

Citat från artikeln: 

"Forskning visar även att naturen minskar stress, hjälper kroppen att läka, samt motverkar diverse sjukdomar."

Antioxidanter & kolesterol - en perfekt symbios som främjar hälsan! (Baserat på forskning, 22 aug 2022)

 

Citat från artikeln:

"Forskarna bakom denna studie menar att LDL därmed har funktionen att faktiskt transportera dessa antioxidanter ut till tunica intima (det innersta lagret av blodkärlens och lymfkärlens vägg), endotel (det lager av celler som täcker blodkärlens insida) och makrofager (de celler som ingår i det ospecifika immunförsvaret), och på så vis alltså skydda blodkärlen från plack."

bottom of page